Disclaimer

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij de veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht streven naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten ontleend worden.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. De betrokken veiligheidsregio’s aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website, de informatie op deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. De betrokken veiligheidsregio’s zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

Copyright

De betrokken veiligheidsregio’s behouden zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.

Logo's balk