Monumenten kwetsbaar voor brand: “Onderhoud is vaak een sluitpost” (De Erfgoedstem)

De brand in de Notre-Dame bewijst hoe kwetsbaar historische gebouwen kunnen zijn. Hoe zijn Nederlandse monumenten tegen gevaren als vuur beschermd? En is het wel mogelijk om dit soort incidenten te voorkomen? “Goed onderhoud van een oud gebouw kost geld”, stelt Björn Peters, adviseur brandveiligheid monumenten bij DGMR en gastdocent aan de TU Delft. “Zowel kerkgenootschappen als musea hebben een beperkt budget: dan is het een kwestie van harde prioriteiten stellen.” Walter de Koning van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) beaamt dat onderhoud vaak een sluitpost is.

https://erfgoedstem.nl/monumenten-kwetsbaar-voor-brand-onderhoud-is-vaak-een-sluitpost/