Live databronnen kunnen helpen bij voorspellen van de spoedvraag (k-LMO)

Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat er steeds meer sensoren en data beschikbaar komen. Slimme, voorspellende algoritmes kunnen deze data gebruiken om op de spoedvraag te anticiperen en zo een belangrijke bijdrage leveren aan het noodhulpproces.

https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/april/live-databronnen-kunnen-helpen-bij-voorspellen-van-de-spoedvraag.html

Mensen van de Meldkamer: Ed Prosperi, lokaal beheerder Meldkamer Den Haag (k-LMO)

Ed is lokaal beheerder in de meldkamer van Den Haag. Elke dag krijgt hij met zijn collega’s allerlei meldingen binnen over het beheer van de meldkamer; van problemen met de schermen en systemen waar centralisten mee werken tot de koffievlekken op de vloer.

https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/april/mensen-van-de-meldkamer-ed-prosperi.html

Locatie van 112-beller sneller en nauwkeuriger beschikbaar (k-LMO)

Bellen met 112? Dan kan de meldkamer nu nog sneller de hulp naar de juiste plaats sturen, dankzij een voor Nederland nieuwe techniek die Advanced Mobile Location (AML) heet. Centralisten van de meldkamers kunnen nog tijdens een 112-gesprek zien waar 112-bellers die gebruik maken van een mobiele Androidtelefoon zich bevinden.

https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/maart/locatie-van-112-beller-sneller-en-nauwkeuriger-beschikbaar.html

Mensen van de Meldkamer: Lars Hoebers, meldkamer Limburg (k-LMO)

Vandaag is het Europese 112 dag. Dit jaar staan de mensen die elke dag vanuit de meldkamer hulp bieden aan mensen in nood centraal. Lars Hoebers van Meldkamer Limburg doet dat al jaar en dag met veel plezier, ‘de mooiste baan bij de politie die ik heb gehad’.

https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/februari/mensen-van-de-meldkamer.html

Nieuwe elektronische leeromgeving voor meldkamermedewerkers beschikbaar (k-LMO)

Vanaf 29 januari is er een elektronische leeromgeving beschikbaar, waar multidisciplinaire opleidingsproducten voor medewerkers van de meldkamer worden aangeboden: de LMS-Campus.

https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/januari/nieuwe-elektronische-leeromgeving-voor-meldkamermedewerkers-beschikbaar.html

Nieuwe elektronische leeromgeving voor meldkamermedewerkers beschikbaar (k-LMO)

Vanaf 29 januari is er een elektronische leeromgeving beschikbaar, waar multidisciplinaire opleidingsproducten voor medewerkers van de meldkamer worden aangeboden: de LMS-Campus.

https://web2.k-lmo.nl/nieuws/2019/januari/nieuwe-elektronische-leeromgeving-voor-meldkamermedewerkers-beschikbaar.html

Videobellen naar 112? (k-LMO)

Wie alarmnummer 112 belt, krijgt een hulpverlener van de meldkamer aan de telefoon. Deze centralist luistert en informeert zo goed mogelijk om snel te bepalen welke hulp nodig is. Hoe mooi zou het zijn als de beller niet alleen kan beschrijven wat er speelt, maar de noodsituatie ook kan laten zien? Deze manier van melden – mét beeld – is dit najaar getest met centralisten in twee meldkamers.

https://web2.k-lmo.nl/nieuws/2019/januari/videobellen-naar-112.html

Zicht op beheertaken vernieuwd C2000-spraaknetwerk (k-LMO)

Met de komst van het nieuwe C2000 en een centrale IV/ICT-meldkamerinfrastructuur zijn landelijke afspraken over het beheer van het netwerk nodig. Uitgangspunt bij de inrichting van het beheer is de kwaliteit van de dienstverlening, waarbij optimale ondersteuning van het primaire proces in de meldkamer en op straat voorop staat. Begin dit jaar zijn nieuwe uniforme, landelijke afspraken vastgelegd in het Operationeel beheermodel. Dit beheermodel beschrijft de beheertaken en geeft aan door wie deze taken uitgevoerd worden en welke landelijke afstemming nodig is om gezamenlijk afspraken te maken over het gebruik en de inrichting van C2000. Zogeheten use cases beschrijven op hoofdlijnen welke stappen door welke organisatie worden gezet, welke communicatiemomenten er zijn en wanneer beheertools daarbij nodig zijn.

https://web2.k-lmo.nl/nieuws/2018/december/zicht-op-beheertaken-vernieuwd-c2000-spraaknetwerk.html