Flevoland – Brandweercommandant: “Veiligheidsregio fragiel bij rampen” (Omroep Flevoland)

“Met de schaal die de Veiligheidsregio Flevoland nu heeft, kun je de taken niet uitvoeren.” Deze zorg uitte brandweercommandant John van der Zwan maandagavond tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad Noordoostpolder. “Ook qua specialismen en dergelijke zitten we op de ondergrens”, zei hij.

Van der Zwan is sinds één maand commandant van de Brandweer Flevoland én Brandweer Gooi en Vechtstreek. Hij combineert deze functies vooruitlopend op de verregaande samenwerking tussen beide veiligheidsregio’s. Raadsleden in Noordoostpolder werden bijgepraat over het verloop van de plannen. 

“Organisatie is fragiel”
Volgens Van der Zwan is het hard nodig dat de veiligheidsregio’s hun krachten verder bundelen. “Er is een wet die bepaalt wat je moet doen in het kader van crisisbeheersing en rampenbestrijding. De organisatie is wat dat betreft fragiel. (…) Op de huidige schaal is het haast niet meer mogelijk. Daarom is een schaalvergroting belangrijk”, aldus de brandweercommandant. Hij vertelde de raadsleden niet wat de gevolgen zijn als Flevoland getroffen wordt door een ramp.

Fusie niet aan de orde
Ook Cees Verdam, secretaris van het bestuur Veiligheidsregio Flevoland, sprak met de raadsleden. Hij deelt de mening van Van der Zwan dat de situatie in Flevoland “fragiel” is en dat er wat moet gebeuren. Toch is een fusie tussen Gooi en Vechtstreek en Flevoland voorlopig niet aan de orde. De wet staat het nog niet toe om beide brandweerkorpsen, GGD’en en andere bevolkingsorganisaties samen te voegen.

Wettelijk gezien mag in een veiligheidsregio maar één GGD actief zijn. Om de fusie van de veiligheidsregio’s mogelijk te maken zouden ook de GGD’en moeten samengaan. Dat wordt nu onderzocht. Daarnaast is de bevoegdheid van de Commissaris van de Koning een probleem. Die reikt volgens de Wet Veiligheidsregio’s niet over provinciegrenzen heen. De commissaris heeft bij rampen en crisissen specifieke bevoegdheden, maar alleen in eigen provincie.

Samenwerkingsovereenkomst
Pas in 2020 kan over een wetswijziging worden gesproken. De beide veiligheidsregio’s werken ondertussen hard aan een zo intensief mogelijke samenwerking. Eind volgende maand wordt daarom een samenwerkingsovereenkomst getekend.

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/166157/brandweercommandant-veiligheidsregio-fragiel-bij-rampen

Flevoland – Brandweercommandant Spruit neemt 17 oktober afscheid  (Omroep Flevoland)

Brandweercommandant Gerrit Spruit van Brandweer Flevoland neemt op 17 oktober afscheid van de brandweer tijdens een receptie. Dat laat Wim Maas, hoofd bedrijfsvoering bij de brandweer, weten. Onlangs maakte de 62-jarige Spruit al bekend dat hij met pensioen gaat.

Volgens Maas is het bestuur van de Veiligheidsregio, waar de brandweer onder valt, in overleg over een vervanger voor Spruit. Hoewel er al een functieprofiel is opgesteld, is nog niet duidelijk wie de commandant gaat opvolgen. 

Dat heeft mede te maken met de toekomstige samenwerking tussen de Veiligheidsregio Flevoland en de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De kans bestaat dat er door een nauwe samenwerking slechts één commandant nodig is, en dat zou dan mogelijk de commandant van de zuiderburen worden. 

Efficiënter werken
Beide Veiligheidsregio’s wilden eerder fuseren, maar dat is wettelijk niet mogelijk. Daarom zijn de besturen van beide regio’s achter de schermen aan het nadenken hoe ze op een andere manier kunnen samenwerken. Dat zou het makkelijker maken om informatie te delen en het werken gaat efficiënter. 

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/163387/brandweercommandant-spruit-neemt-17-oktober-afscheid

Almere – Woonzorgcentrum ontruimd vanwege gaslek (Omroep Flevoland)

Woonzorgcentrum Rumah Melati in Almere Buiten is dinsdagmiddag ontruimd vanwege een gaslek. Volgens de brandweer was het lek door nog onbekende oorzaak ontstaan in de meterkast van het pand. De bewoners van veertig appartementen werden in een naburig pand opgevangen. De brandweer heeft het lek provisorisch gedicht. Inmiddels is ook netbeheerder Liander bij het gebouw aangekomen om verdere reparaties uit te voeren. Volgens de brandweer was uit voorzorg een ambulance opgeroepen, maar is er niemand…

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/156542/almere-woonzorgcentrum-ontruimd-vanwege-gaslek