Ontwerp Rampbestrijdingsplan Lelystad Airport ter inzage (Veiligheidsregio Flevoland)

Op 14 november 2018 heeft het bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland een nieuw Ontwerp Rampbestrijdingsplan (RBP) Lelystad Airport vastgesteld. Het Ontwerp RBP deel één ligt met ingang van 9 januari 2019 gedurende zes weken tijdens werkdagen ter inzage bij de receptie op het Stadhuis van de gemeente Lelystad aan het Stadhuisplein 2.

https://www.veiligheidsregioflevoland.nl/actueel/nieuws/@1632/ontwerp/

Raadsleden in Noordoostpolder bijgepraat over samenwerking (Veiligheidsregio Flevoland)

‘Met de schaal die de Veiligheidsregio Flevoland nu heeft, kun je de taken niet uitvoeren.’ Deze zorg uitte brandweercommandant John van der Zwan maandagavond 3 december 2018 tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad Noordoostpolder.

https://www.veiligheidsregioflevoland.nl/actueel/nieuws/@1623/raadsleden/

John van der Zwan nieuwe Commandant Brandweer Flevoland (Veiligheidsregio Flevoland)

Het bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland benoemt John van der Zwan per 1 november 2018 voor in ieder geval twee jaar als commandant Brandweer Flevoland. Hij combineert deze functie met zijn huidige werk als commandant Brandweer Gooi en Vechtstreek.

 

https://www.veiligheidsregioflevoland.nl/actueel/nieuws/@1611/john-zwan-nieuwe/