Minister informeert Kamer over brandveiligheid in thuissituaties (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland)

Minister Ollongren heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de acties die uitgevoerd worden of gepland staan om de brandveiligheid te verbeteren. De brief richt zich op veiligheid in de thuissituatie van ouderen en mensen met een beperking. In de aanloop naar deze brief hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden tussen de departementen en de brancheorganisaties, de VNG en Iederin.

https://www.vgn.nl/artikel/27270