Gemeente Vijfheerenlanden onderdeel werkgebied VRU

De fusie tot de gemeente Vijfheerenlanden is een feit en daarmee ook de toetreding van de gemeente Vijfheerenlanden bij de VRU.

Gemeente Vijfheerenlanden

Vandaag fuseerden de gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Deze nieuwe gemeente ligt in de provincie Utrecht. Dit heeft ook gevolgen voor de indeling van de veiligheidsregio’s. Leerdam en Zederik vielen onder de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden is onderdeel van de Veiligheidsregio Utrecht.

Dienstverlening blijft op peil

Vanaf 1 januari pakt de VRU de wettelijke taken voor de nieuwe gemeente op. Voor wijziging in indeling hebben de veiligheidsregio’s de afgelopen maanden samen voorbereidingen getroffen. De VRU zal samen met Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid ervoor zorgen dat de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening voor de inwoners van de betreffende gemeenten onveranderd blijven.

Overdracht meldkamertaken

In verband met de drukte rondom de jaarwisseling gaan de meldkamertaken op 2 januari 2019 12.00 uur over van de meldkamer Rotterdam-Rijnmond naar de gemeenschappelijk meldkamer Utrecht.

Bovenstaande tekst is 1-op-1 overgenomen van de bron: vru