Minister @KajsaOllongren vergroot #brandveiligheid ouderen door: • koolmonoxidemelders bij nieuwbouw/renovatie te verplichten• zelfsluitende toegangsdeuren seniorencomplexen in Bouwbesluit • tijdens #Wmo-gesprek brandveiligheid te bespreken• gebruik lift bij brandpic.twitter.com/yrKwbvGlas (tweets organisaties senioren)

Minister @KajsaOllongren vergroot #brandveiligheid ouderen door:
• koolmonoxidemelders bij nieuwbouw/renovatie te verplichten
• zelfsluitende toegangsdeuren seniorencomplexen in Bouwbesluit
• tijdens #Wmo-gesprek brandveiligheid te bespreken
• gebruik lift bij brandpic.twitter.com/yrKwbvGlas

https://pbs.twimg.com/media/DyVIDadWkAAOPI9.jpg

https://twitter.com/kbo_brabant/status/1091357741904465922

Landelijke regels voor brandveiligheid ‘niet-bouwwerken’ (VNG)

Per 2018 gelden er ook landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘niet-bouwwerken’, zoals tenten op evenemententerreinen, tribunes en varende objecten. Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen treedt dan in werking. 

De Rijksoverheid streeft ernaar alle regels op het gebied van brandveiligheid landelijk te uniformeren. Voor bouwwerken is dat sinds 1 april 2012 geregeld in het Bouwbesluit 2012.

Brandbeveiligingsverordening 

Nu hebben gemeenten deze onderwerpen geregeld in hun brandbeveiligingsverordening. Deze verordening komt per 1 januari 2018 (grotendeels) te vervallen.

In veel gevallen zal de brandbeveiligingsverordening dan ook ingetrokken kunnen worden.  De eventuele bevoegdheid een bestuurlijke boete op te leggen wegens overtreding van de regels, gesteld krachtens artikel 3 van de Wet veiligheidsregio’s, kan in de APV ondergebracht worden.

Het is ook aan te bevelen de gegevens die moeten overgelegd bij de gebruiksmelding brandveiligheid ook te eisen bij de evenementenvergunning in de APV.

Het besluit heeft ook gevolgen voor de Legesverordening en de Bouwverordening.

Meer informatie

Hieronder vindt u de ledenbrief en de bijlagen.

http://vng.nl/node/75058