Kamerbrief over verantwoordelijkheden veiligheidsregio’s (Kamerstukken)

Minister Grapperhaus (JenV) informeert de Tweede Kamer over het spanningsveld tussen de verantwoordelijkheden van de individuele veiligheidsregio’s en de noodzaak van een bovenregionale samenwerking.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/17/tk-verantwoordelijkheden-veiligheidsregio-s

Nader rapport over het voorstel van wet tot Wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet ambulancezorg (Kamerstukken)

Minister Grapperhaus (JenV) stuurt de Koning het nader rapport over het voorstel van wet tot Wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet ambulancezorg in verband met de wettelijke regeling van meldkamers.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/24/tk-09-nader-rapport-wijzigingswet-meldkamers

Aanbieding afschrift brief aan Veiligheidsregio Utrecht over herindeling Vijfheerenlanden (Kamerstukken)

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar reactie op een brief van de Veiligheidsregio Utrecht. De brief van de Veiligheidsregio gaat over de gevolgen van de voorgenomen herindeling Vijfheerenlanden voor de wettelijke samenwerkingsverbanden.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/08/27/aanbieding-afschrift-brief-aan-veiligheidsregio-utrecht-over-herindeling-vijfheerenlanden

Kamerbrief over de Evaluatie Politiewet 2012 (Kamerstukken)

Minister Grapperhaus (VenJ) stuurt de Tweede Kamer een brief over de Evaluatie Politiewet 2012. Eenzelfde brief is aan de Eerste Kamer verstuurd.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/06/15/kamerbrief-over-de-evaluatie-politiewet-2012

Kamerbrief over Kabinetsstandpunt Evaluatie Politiewet 2012 (Kamerstukken)

Minister Grapperhaus (JenV) stuurt de Tweede Kamer een brief met het kabinetsstandpunt over de Evaluatie Politiewet 2012.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/05/24/kamerbrief-over-kabinetsstandpunt-evaluatie-politiewet-2012