Nader rapport over het voorstel van wet tot Wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet ambulancezorg (Kamerstukken)

Minister Grapperhaus (JenV) stuurt de Koning het nader rapport over het voorstel van wet tot Wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet ambulancezorg in verband met de wettelijke regeling van meldkamers.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/24/tk-09-nader-rapport-wijzigingswet-meldkamers