Nader rapport over het voorstel van wet tot Wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet ambulancezorg (Kamerstukken)

Minister Grapperhaus (JenV) stuurt de Koning het nader rapport over het voorstel van wet tot Wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet ambulancezorg in verband met de wettelijke regeling van meldkamers.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/24/tk-09-nader-rapport-wijzigingswet-meldkamers

Kamerbrief over de Evaluatie Politiewet 2012 (Kamerstukken)

Minister Grapperhaus (VenJ) stuurt de Tweede Kamer een brief over de Evaluatie Politiewet 2012. Eenzelfde brief is aan de Eerste Kamer verstuurd.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/06/15/kamerbrief-over-de-evaluatie-politiewet-2012

Kamerbrief over Kabinetsstandpunt Evaluatie Politiewet 2012 (Kamerstukken)

Minister Grapperhaus (JenV) stuurt de Tweede Kamer een brief met het kabinetsstandpunt over de Evaluatie Politiewet 2012.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/05/24/kamerbrief-over-kabinetsstandpunt-evaluatie-politiewet-2012

Wijzigingswet meldkamers (internetconsultatie)

In dit wetsvoorstel wordt de wettelijke basis gelegd voor een nieuwe inrichting van de meldkamers van de hulpdiensten, door wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet ambulancezorg.

https://www.internetconsultatie.nl/meldkamers

Consultatieversie wetsvoorstel wijziging politiewet (Kamerstukken)

Wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in verband met het screenen van personen die ambtenaar van politie willen worden of zijn en personen die krachtens overeenkomst werkzaamheden voor de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie gaan verrichten of verrichten (screening ambtenaren van politie en politie-externen).

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/20/consultatieversie-wetsvoorstel-wijziging-politiewet