Kamerbrief over evaluatie Politiewet 2012 (Kamerstukken)

Minister Grapperhaus (JenV) stuurt het eindrapport van de commissie Evaluatie Politiewet 2012 met bijlagen naar de Tweede Kamer. Hij geeft daarbij een korte reactie op het rapport.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/11/16/tk-evaluatie-politiewet-2012

Minister Grapperhaus ontvangt eindrapport Commissie Evaluatie Politiewet (Rijksoverheid)

Voorzitter dhr. Wim Kuijken van de Commissie Evaluatie Politiewet 2012 heeft haar eindrapport aangeboden aan Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/11/16/minister-grapperhaus-ontvangt-eindrapport-commissie-evaluatie-politiewet

Kamerbrief over afronding eindrapport Evaluatie Politiewet 2012 (Kamerstukken)

Minister Blok (VenJ) informeert de Eerste Kamer over de stand van zaken rond het eindrapport van de commissie Evaluatie Politiewet 2012.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/10/23/ek-evaluatie-politiewet-2012

Kamerbrief over onderwerpen evaluatie Politiewet 2012 en beantwoording vragen over beleidsdoorlichting multidomein 2012-2017 (Kamerstukken)

Minister Blok (VenJ) reageert op de brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer. De commissie had hem ingelicht over de onderwerpen waarvoor zij bijzondere belangstelling heeft bij de behandeling van de eindrapportage van de commissie Evaluatie Politiewet 2012 en de bijbehorende kabinetsreactie. Daarnaast beantwoordt de minister vragen van de commissie over de aangekondigde beleidsdoorlichting multidomein 2012-2017.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/10/23/tk-onderwerpen-van-bijzondere-belangstelling-evaluatie-politiewet-2012