Overgangsperiode naar meerkeuzemodel OMS-systeem

Er vindt op dit moment in de veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht een aanbesteding plaats waarop meerdere leveranciers kunnen inschrijven en waarin maximaal zes leveranciers toestemming krijgen om hun OMS-diensten aan te bieden.

Om dit op een goede manier vorm te geven worden de abonnees in de drie regio’s voor een periode van drie jaar op basis van postcode evenredig verdeeld over de OMS-leveranciers. Na deze overgangsperiode treedt een vrij keuzemodel in waarin u als abonnee zelf kunt kiezen welke aanbieder u wilt voor het verzorgen van uw OMS-aansluiting.

Verschillen
Na de overgangsperiode van drie jaar treedt dus een keuzemodel in, waarbij de abonnee vrij kan kiezen uit zes aanbieders. In dit model is er een aantal verschillen voor de abonnee ten opzichte van de oude situatie:

  • De abonnee krijgt keuzevrijheid.
  • Mededinging tussen de aanbieders kan -na de overgangsperiode- voor de OMS-abonnee leiden tot scherpere prijzen en mogelijk tot interessante pakketvoordelen met andere diensten van de aanbieders.
  • Contractperiodes zijn korter dan voorheen (maximaal drie jaar).
  • Abonnees kunnen na afloop van een contractperiode overstappen van de ene naar de andere aanbieder.