Nader rapport over het voorstel van wet tot Wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet ambulancezorg (Kamerstukken)

Minister Grapperhaus (JenV) stuurt de Koning het nader rapport over het voorstel van wet tot Wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet ambulancezorg in verband met de wettelijke regeling van meldkamers.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/24/tk-09-nader-rapport-wijzigingswet-meldkamers

Kamerbrief over de Evaluatie Politiewet 2012 (Kamerstukken)

Minister Grapperhaus (VenJ) stuurt de Tweede Kamer een brief over de Evaluatie Politiewet 2012. Eenzelfde brief is aan de Eerste Kamer verstuurd.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/06/15/kamerbrief-over-de-evaluatie-politiewet-2012

Kamerbrief over Kabinetsstandpunt Evaluatie Politiewet 2012 (Kamerstukken)

Minister Grapperhaus (JenV) stuurt de Tweede Kamer een brief met het kabinetsstandpunt over de Evaluatie Politiewet 2012.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/05/24/kamerbrief-over-kabinetsstandpunt-evaluatie-politiewet-2012