Aanbesteding OMS afgerond

In de afgelopen maanden bent u een aantal keer door de brandweer geïnformeerd over veranderingen die ontstaan in uw abonnement op het Openbaar MeldSysteem brandweer (OMS). Hierbij een nieuwe update.

Zoals we u in februari berichtten krijgen in Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht meerdere OMS-leveranciers de mogelijkheid hun diensten aan te bieden aan OMS-klanten. Inmiddels is deze aanbesteding afgerond en kunnen we u meedelen dat in de drie genoemde regio’s zes aanbieders toestemming hebben gekregen hun OMS-diensten aan te bieden. Dit zijn: ASB, Bosch, G4S, KPN, Securitas en Siemens.

Omdat de situatie met zes aanbieders nieuw is (er was tot nu toe altijd één aanbieder per regio) treedt er eerst een overgangsperiode in. In deze overgangsperiode krijgt de OMS-abonnee op basis van zijn postcode een OMS-leverancier toegewezen. Deze leverancier voorziet de abonnee voor een periode van circa drie jaar van OMS-diensten (tot 31 december 2017). De overgangsperiode is nodig om een leverancierskeuzemodel te introduceren. Na deze overgangsperiode van drie jaar kan de abonnee overstappen naar een andere aanbieder naar keuze of het contract bij de toegewezen aanbieder laten doorlopen. De abonnee is dan niet meer gebonden aan één en dezelfde leverancier voor 10 tot 15 jaar, zoals de abonnee tot op heden gewend was.

In mei zijn de abonnees benaderd door één van de zes eerder genoemde aanbieders. Elk van deze leveranciers biedt een OMS-oplossing die voldoet aan de actuele stand van de techniek en aan huidige wet- en regelgeving. Per regio is er voor de overgangsperiode een vaste prijs afgesproken. Na de overgangsperiode worden de prijzen vrijgegeven. Door de brandweer is echter voor de OMS-leveranciers een prijsplafond ingesteld.

De veranderingen in de OMS-structuur hebben invloed op de prijs. Uw OMS aansluiting zal, afhankelijk van de regio waar u bent gevestigd, in meer of mindere mate, in prijs stijgen. De belangrijkste redenen daarvoor zijn:

  1. Het OMS was sterk verouderd en wordt in zijn geheel aangepast aan Bouwbesluit 2012, de huidige stand van techniek en de huidige kwaliteitseisen.
  2. Tot op heden beschikte uw aansluiting over een lager kwaliteitsniveau, omdat de vereiste kwaliteit in de combinatie techniek en communicatie-infrastructuren nog niet leverbaar was. Dat is tevens een belangrijke reden voor het feit dat u in het verleden een laag tarief betaalde.
  3. Uw aansluiting zelf is conform Bouwbesluit 2012 verplicht gesteld op niveau Type 1, de hoogste kwaliteitsgraad. Het voldoen aan Type 1 vereist nieuwe techniek en moderne infrastructuur.

Omdat 2014 een overgangsjaar is van de oude naar de nieuwe situatie in het Openbaar MeldSysteem geldt voor 2014 tot het moment dat u bent overgezet naar de nieuwe OMS-aanbieder het oude tarief. Voor de rest van het jaar betaalt u het nieuwe tarief.

Vragen
Omdat onze brandweermensen mogelijk ook vragen krijgen over het OMS is besloten de vragen te kanaliseren via de website www.omsmidden.nl. Hier is veel informatie te vinden en bovendien kunnen abonnees hier vragen stellen over hun OMS-aansluiting. Daarnaast wordt ook verwezen naar de leveranciers voor specifieke vragen over de OMS-dienstverlening.