Mensen van de Meldkamer: Ed Prosperi, lokaal beheerder Meldkamer Den Haag (k-LMO)

Ed is lokaal beheerder in de meldkamer van Den Haag. Elke dag krijgt hij met zijn collega’s allerlei meldingen binnen over het beheer van de meldkamer; van problemen met de schermen en systemen waar centralisten mee werken tot de koffievlekken op de vloer.

https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/april/mensen-van-de-meldkamer-ed-prosperi.html

Veiligheidsregio’s zoeken interregionale samenwerking met programma Drieslag (Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek)

Veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht gaan intensiever samenwerken om de crisisorganisatie te verbeteren op drie onderwerpen.

Het betreft de realisatie van een Kenniscentrum Vakbekwaamheid Midden-Nederland, de realisatie van een Veiligheidsbureau Midden-Nederland en de harmonisatie van de werkprocessen van de veiligheidsregio’s voor de meldkamer Midden-Nederland. Deze onderdelen zijn samengebracht in het programma genaamd ‘Drieslag’.

Doelstellingen
De afgelopen periode is de opdracht voor het programma vastgesteld in de algemeen besturen van de drie veiligheidsregio’s. De doelstellingen van het programma Drieslag zijn:
• Het versterken van continuïteit van dienstverlening en taakuitvoering;
• Het borgen en versterken van de kwaliteit van de te leveren producten en diensten;
• Beheersbaarheid van kosten voor een interregionale crisisorganisatie en vakbekwaamheid.

Onderdelen Drieslag
Veiligheidsbureau Midden-Nederland
Het onderdeel Veiligheidsbureau Midden-Nederland betreft de realisatie van interregionale crisisbeheersing. Professionalisering van de crisisbeheersingsorganisatie is noodzakelijk om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke eisen. Dit doen wij door gezamenlijk toe te werken naar één geïntegreerde, interregionale crisisorganisatie op de schaal van Midden-Nederland die optreedt zodra er een crisis of ramp plaatsvindt. De Veiligheidsregio Utrecht heeft de regie en is verantwoordelijk voor het instellen en in stand houden van het veiligheidsbureau Midden-Nederland, waarvan de hoofdvestigingsplaats in Utrecht gesitueerd is.

Kenniscentrum Vakbekwaamheid Midden-Nederland
Het onderdeel Kenniscentrum Vakbekwaamheid is gericht op het realiseren van een opleidings-, trainings- en oefenfaciliteit in Veiligheidsregio Flevoland. Alle elementen van vakbekwaam blijven (oefenen) en vakbekwaam worden (opleiden) worden hierin meegenomen. Indien gewenst maakt het multidisciplinair oefenen van de warme crisisorganisatie hier onderdeel van uit. De regierol is belegd bij de Veiligheidsregio Flevoland.

Meldkamer Midden-Nederland
De vestigingsplaats voor de Meldkamer Midden-Nederland is de Groest in Hilversum. De totstandkoming van de samengevoegde meldkamer maakt geen deel uit van de scope van het programma. Het samenvoegingsproces wordt reeds op landelijk niveau begeleid door de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) met een geplande oplevering in het eerste kwartaal van 2022. Wel wordt de harmonisering van de werkprocessen van de drie veiligheidsregio’s onder de scope van het programma geplaatst. De reden hiervoor is het bestuurlijke belang om zicht te houden op de voortgang van dit traject en de nadrukkelijke wens tot eenduidigheid.

Organisatie Drieslag
Het programma wordt ingericht met een programmadirecteur en een bestuurlijke en ambtelijke stuurgroep. De komende tijd wordt een programmaplan opgesteld waarin de verschillende onderdelen verder worden uitgewerkt. Het programma kent een doorlooptijd van drie jaar.
De heer Rob Frek wordt per 1 april 2019 programmadirecteur Drieslag. Hij is op dit moment directeur Crisisbeheersing & GHOR en plaatsvervangend algemeen directeur van de Veiligheidsregio Utrecht. Om de functie onafhankelijk te kunnen bekleden neemt hij afstand van deze positie voor de duur van het programma.

The post Veiligheidsregio’s zoeken interregionale samenwerking met programma Drieslag appeared first on Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

https://www.vrgooienvechtstreek.nl/2019/03/veiligheidsregios-zoeken-interregionale-samenwerking-met-programma-drieslag/

Veiligheidsregio’s zoeken interregionale samenwerking met programma Drieslag (Veiligheidsregio Utrecht)

https://www.vru.nl/images/Plaatjes_standaard/VRU_logo_beeldmerk_rgb.jpg

Veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht gaan intensiever samenwerken om de crisisorganisatie te verbeteren op drie onderwerpen. Het betreft de realisatie van een Kenniscentrum Vakbekwaamheid Midden-Nederland, de realisatie van een Veiligheidsbureau Midden-Nederland en de harmonisatie van de werkprocessen van de veiligheidsregio’s voor de meldkamer Midden-Nederland. Deze onderdelen zijn samengebracht in het programma genaamd ‘Drieslag’.

https://www.vru.nl/nieuws/1080-veiligheidsregio-s-zoeken-interregionale-samenwerking-met-programma-drieslag

Locatie van 112-beller sneller en nauwkeuriger beschikbaar (k-LMO)

Bellen met 112? Dan kan de meldkamer nu nog sneller de hulp naar de juiste plaats sturen, dankzij een voor Nederland nieuwe techniek die Advanced Mobile Location (AML) heet. Centralisten van de meldkamers kunnen nog tijdens een 112-gesprek zien waar 112-bellers die gebruik maken van een mobiele Androidtelefoon zich bevinden.

https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/maart/locatie-van-112-beller-sneller-en-nauwkeuriger-beschikbaar.html

Mensen van de Meldkamer: Lars Hoebers, meldkamer Limburg (k-LMO)

Vandaag is het Europese 112 dag. Dit jaar staan de mensen die elke dag vanuit de meldkamer hulp bieden aan mensen in nood centraal. Lars Hoebers van Meldkamer Limburg doet dat al jaar en dag met veel plezier, ‘de mooiste baan bij de politie die ik heb gehad’.

https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/februari/mensen-van-de-meldkamer.html

CCV publiceert inspectieschema’s Basisontwerp en Detailontwerp Brandbeveiliging versie 9.0 (Beveiliging)

https://www.beveiliging.nl/wp-content/uploads/2016/03/Brand554-e1456842004268-150×150.jpg

Het CCV heeft versie 9.0 van de CCV-inspectieschema’s Basisontwerp en Detailontwerp Brandbeveiliging gepubliceerd. In de nieuwe versies zijn inspectiepunten, inspectiemethode en eisen nauwkeuriger omschreven. De inspectieschema’s moeten inspecteurs meer houvast bieden.

De schema’s mogen vanaf de publicatiedatum worden gebruikt. Er geldt een overgangstermijn van zes maanden. De oude versie 8.0 vervalt per 1 augustus 2019.

Bij inspectie van het basisontwerp wordt beoordeeld of de beschreven brandbeveiliging doeltreffend is. Inspectie van het detailontwerp heeft betrekking op de vraag of het ontwerp, de tekeningen en berekeningen voor een brandbeveiligingsinstallatie een goede vertaling van het basisontwerp zijn. Beide inspectieschema’s sluiten aan op het CCV-inspectieschema Brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI).

Klik hier voor het inspectieschema Basisontwerp en hier voor het inspectieschema Detailontwerp Brandbeveiliging.

https://www.beveiliging.nl/nieuws/ccv-publiceert-inspectieschemas-basisontwerp-en-detailontwerp-brandbeveiliging-versie-9-0

Schuurbrand aan Willem de Zwijgerlaan in Soest (RTV Utrecht)

SOEST – Aan de Willem de Zwijgerlaan in Soest heeft brand gewoed in een schuur. Het vuur is inmiddels uit.

De brand sloeg over naar de naastgelegen carport. Die brandde volledig af. Er was veel rookontwikkeling te zien in het gebied.

Hoe de brand kon ontstaan en of er gewonden zijn, is nu nog niet bekend.

http://rtvu.nl/n/1878452/

N.a.v uitzending Meldpunt met lector René Hagen, zie voor meer info onze kennispublicatie Brandveiligheid en vergrijzing met alle onderzoeksresultaten en oplossingsrichtingen http://bit.ly/2S6jp6q pic.twitter.com/2N9X6zFqMD (tweets IV)

N.a.v uitzending Meldpunt met lector René Hagen, zie voor meer info onze kennispublicatie Brandveiligheid en vergrijzing met alle onderzoeksresultaten en oplossingsrichtingen http://bit.ly/2S6jp6q pic.twitter.com/2N9X6zFqMD

https://pbs.twimg.com/media/DyZtubiX0AApppw.jpg

https://twitter.com/IFVtweet/status/1091681079034081280

Minister @KajsaOllongren vergroot #brandveiligheid ouderen door: • koolmonoxidemelders bij nieuwbouw/renovatie te verplichten• zelfsluitende toegangsdeuren seniorencomplexen in Bouwbesluit • tijdens #Wmo-gesprek brandveiligheid te bespreken• gebruik lift bij brandpic.twitter.com/yrKwbvGlas (tweets organisaties senioren)

Minister @KajsaOllongren vergroot #brandveiligheid ouderen door:
• koolmonoxidemelders bij nieuwbouw/renovatie te verplichten
• zelfsluitende toegangsdeuren seniorencomplexen in Bouwbesluit
• tijdens #Wmo-gesprek brandveiligheid te bespreken
• gebruik lift bij brandpic.twitter.com/yrKwbvGlas

https://pbs.twimg.com/media/DyVIDadWkAAOPI9.jpg

https://twitter.com/kbo_brabant/status/1091357741904465922

Minister informeert Kamer over brandveiligheid in thuissituaties (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland)

Minister Ollongren heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de acties die uitgevoerd worden of gepland staan om de brandveiligheid te verbeteren. De brief richt zich op veiligheid in de thuissituatie van ouderen en mensen met een beperking. In de aanloop naar deze brief hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden tussen de departementen en de brancheorganisaties, de VNG en Iederin.

https://www.vgn.nl/artikel/27270