Abonnees OMS kunnen vanaf 1 januari kiezen uit leveranciers

Half juni is er vanuit de veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht een brief uitgegaan naar de leveranciers met hierin de concessievergoeding voor 2018. Daarnaast hebben ook de abonnees een brief ontvangen. Zij kunnen in de komende periode benaderd worden door de zes OMS-leveranciers met een aanbod voor OMS-diensten.

In het verleden heeft de veiligheidsregio u een leverancier toegewezen die de aansluiting verzorgt. Met ingang van 1 januari 2018 moet u zelf uw leverancier kiezen uit één van de aanbieders. In de komende maanden zullen de leveranciers u benaderen om u een aanbieding te doen. Op deze manier wordt u in staat gesteld de leveranciers onderling te vergelijken en zelf te bepalen welke leverancier het beste in uw bedrijfsvoering past. U kunt kiezen uit de volgende leveranciers:

  1. KPN;
  2. ASB-Security B.V.;
  3. Bosch Security Projects;
  4. Securitas;
  5. Siemens Nederland N.V.;
  6. G4S Secure Monitoring

De beslissing of u een nieuwe overkomst sluit met uw huidige leverancier of dat u overstapt naar een andere is aan u. Alle genoemde leveranciers voldoen aan de kwaliteitsnormen zoals deze voor OMS-leveranciers zijn vastgesteld.

Het benaderen van de abonnees is gebeurd op basis van het OBS-adressenbestand geleverd door de OBS*-beheerder van de VRU. De kwaliteit/volledigheid van dit bestand is echter niet optimaal, waardoor het niet mogelijk was alle abonnees aan te schrijven. Het is hierdoor mogelijk dat een abonnee geen brief heeft ontvangen. Neem in dit geval contact op met uw contactpersoon bij de betreffende veiligheidsregio.

Transitieperiode
Ter info: Per 1 januari 2018 komt er een einde aan de drie jaar durende transitieperiode waarin de abonnees over de zes OMS-leveranciers waren verdeeld. Per 1 januari is er sprake van (bijna) vrije concurrentie en mogen abonnees zelf hun leverancier kiezen. Door het versturen van de brieven krijgen de leveranciers de informatie om de aanbiedingen aan de abonnees kenbaar te kunnen maken. De brieven zijn meteen een signaal aan de abonnees dat zij een keuze kunnen maken uit de zes actuele aanbieders.

* OBS is het OMS Beheer Systeem