Project OMS op weg naar eerste selectieronde

Na de opstartfase voor de verwerving, opnieuw inrichten en beheren van het openbaar meldsysteem (OMS) in Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht is de projectgroep begonnen met het schrijven van de selectie- en gunningleidraad. Deze is inmiddels geplaatst op de nationale aanbestedingskalender. Nu staat de eerste selectieronde van potentiële OMS leveranciers op stapel.

Het is de bedoeling dat de komende maanden de eerste selectieronde gaat plaatsvinden. In deze ronde kijkt de projectgroep aan de hand van een aantal algemene criteria welke leveranciers geschikt zijn om OMS-diensten aan te bieden in de drie regio’s. Aanbieders die deze ronde door komen mogen in de tweede selectieronde een offerte uitbrengen voor het product zelf. Zij krijgen de echte offerteaanvraag. In de offerteaanvraag is beschreven welk product de veiligheidsregio’s precies willen, met daarbij een aantal aanvullende wensen.

In de aanbesteding krijgen uiteindelijk maximaal zes aanbieders de kans om een zogenaamde multi-concessie te verkrijgen. Met een concessie krijgt een leverancier toestemming om een bepaalde dienst te verlenen  en -voor eigen rekening en risico- uit te voeren. Multi geeft aan dat meerdere partijen toestemming krijgen hun OMS-diensten aan te bieden. In de multi-concessie krijgen meerdere leveranciers van Openbaar Meldsysteem-diensten dus de mogelijkheid hun diensten aan te bieden aan de OMS-abonnees en kunnen de OMS abonnees, in tegenstelling tot voorheen, kiezen uit meerdere OMS-leveranciers.

De komende periode werkt de projectgroep ook aan de concessieovereenkomst. In deze concessie-overeenkomst worden zaken geregeld als financiën en beheer van het OMS-netwerk. Daarnaast krijgen de receptionisten van de drie veiligheidsregio’s de komende periode een briefing over hoe om te gaan met vragen over OMS-gerelateerde zaken. In de communicatie speelt de website www.omsmidden.nl een centrale rol. Hier is veel info te vinden over het project, waaronder een uitgebreide Q and A lijst. Ook is het hier mogelijk vragen te stellen.