Positief besluit Veiligheidsberaad over transitieakkoord meldkamer

Het Veiligheidsberaad nam vrijdag 28 juni 2013 een positief besluit over het transitieakkoord meldkamer. De volgende stap is dat het Veiligheidsberaad de 25 besturen van de veiligheidsregio’s gaat verzoeken uiterlijk in september in te stemmen met het akkoord.

Dit besluit is een belangrijke stap op weg naar één landelijke meldkamerorganisatie. De Minister van Veiligheid en Justitie voerde het afgelopen jaar overleg met vertegenwoordigers van de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de meldkamers. Uit dit overleg kwam een transitieakkoord voor de meldkamers voort, dat 28 juni voorlag bij het Veiligheidsberaad. In het transitieakkoord staan afspraken over hoe de uiteindelijke situatie moet zijn en de wijze waarop er naar de nieuwe situatie toegewerkt wordt, ondermeer met betrekking tot de overdracht van financiën en taken en aanpassingen in de gezagsrelaties.

Samenvoeging
De samenvoeging van de meldkamers is aangekondigd in het regeerakkoord van het eerste kabinet Rutte. De huidige 22 meldkamers fuseren in dit nieuwe model naar tien meldkamers. Deze tien meldkamers vormen één organisatie, onder leiding van de minister van Veiligheid en Justitie, waarin op dezelfde wijze wordt gewerkt. De burger wordt zoveel mogelijk in het eerste contact geholpen en werkwijzen en systemen worden gestandaardiseerd. Hierdoor kunnen meldkamers elkaars werk overnemen en bij een calamiteit kan een meldkamer zelfs volledig worden vrijgesteld als calamiteitenmeldkamer.

Locaties
In het transitieakkoord voor de meldkamer heeft de minister van Veiligheid en Justitie negen toekomstige meldkamerlocaties opgenomen. De voorkeurslocaties: Drachten (Noord-Nederland), Apeldoorn (Oost-Nederland), Soest (Midden Nederland), Amsterdam (Amsterdam), Den haag (Den Haag), Rotterdam (Rotterdam), Bergen op Zoom (Zeeland/West-Brabant), Den Bosch (Oost-Brabant), Maastricht (Limburg). De locatie voor de meldkamer in Noord-Holland is nog niet bekend.

Stuurgroep
De Raad van Brandweer Commandanten heeft een stuurgroep ingericht die gaat zorgen voor een goede inrichting van de landelijke meldkamerorganisatie vanuit het perspectief van de brandweer. De stuurgroep heeft hiertoe een activiteitenplan opgesteld en heeft reeds de uitgangspunten opgesteld waarop de nieuwe meldkamer brandweer moet werken.