Selectieleidraad vastgesteld

Er is een belangrijke stap gezet in het project herstructurering OMS Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht. De selectieleidraad is door de stuurgroep vastgesteld en de aanbesteding en de selectieleidraad zijn inmiddels gepubliceerd. Het proces van de aanbesteding voor een multi-concessie komt hiermee in een nieuwe fase.

Met een concessie krijgt een leverancier toestemming om een bepaalde dienst te verlenen -voor eigen rekening en risico- en uit te voeren. Multi geeft aan dat meerdere partijen toestemming krijgen hun OMS-diensten aan te bieden. In de zogenaamde multi-concessie krijgen meerdere leveranciers van Openbaar Meldsysteem-diensten dus de mogelijkheid hun diensten aan te bieden aan de OMS-abonnees. In de concessie-overeenkomst worden zaken geregeld als financiën en beheer van het OMS-netwerk.

Veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht zijn onlangs gestart met deze vorm van aanbesteden.

De aanbesteding bestaat grofweg uit vier stappen:

  • Plaatsen van de aanbesteding op de landelijke aanbestedingskalender (TenderNed). Hier zit dan een overzicht bij van eisen en wensen waar de leverancier aan moet voldoen op gebied van OMS. OMS-leveranciers kunnen hier op reageren en kenbaar maken dat ze aan de aanbesteding mee willen doen.

 

  • Eerste selectieronde: bekijken welke leveranciers aan de hand van een aantal algemene criteria geschikt zijn om OMS-diensten aan te bieden.

 

  • Tweede selectieronde: De aanbieders die de eerste selectieronde door komen mogen een offerte uitbrengen voor het product zelf. Zij krijgen de echte offerteaanvraag. In de offerteaanvraag is beschreven welk product de veiligheidsregio’s precies willen, met daarbij een aantal aanvullende wensen.

 

  • Beoordeling van de inzendingen aan de hand van gunningcriteria.  De gunningleidraad wordt momenteel geschreven.

 

De aanbesteding bevindt zich momenteel in de eerste fase: de aanbesteding is geplaatst op Tenderned.