Update afsluiting niet-verplichte doormeldingen

Zoals bekend worden sinds 1 januari 2013 niet-verplichte doormeldingen van het Openbaar Meldsysteem (OMS) afgesloten. Een proces waarbij meerdere partijen bij betrokken zijn en dat nog steeds in volle gang is. Een update vanuit Flevoland.

Situatie
Sinds 1 januari 2013 horen de niet-verplichte doormeldingen niet meer binnen te komen bij de meldkamer. Het proces van het afsluiten van de niet-verplichte doormeldingen is nog niet afgerond. Een aantal abonnees heeft de afsluiting aangevraagd via de website van Siemens. Deze zijn inmiddels gerealiseerd. Een aantal andere abonnees heeft de afsluiting nog niet aangevraagd. Bij deze abonnees vindt rechtstreekse doormelding dus nog plaats waardoor de brandweer (ook na 1 januari 2013) alsnog na een melding voor de deur heeft gestaan. Een ongewenste situatie. Vanaf 1 mei 2013 gaat de regionale alarmcentrale de objecten die hun afsluiting nog niet hebben aangevraagd dan ook afsluiten. Alle aansluitingen die niet meer een verplichte aansluiting hebben zijn inmiddels door de AC echt afgesloten van het OMS.

Wat zijn de gevolgen van de afsluiting?
Door de afsluiting zal de brandweer niet meer automatisch komen op het moment dat de brandmeldinstallatie van een dergelijk object in alarm gaat. Als dit gebeurt moet vanuit het object zelf 112 gebeld worden, na verificatie of er daadwerkelijk sprake is van brand. Doormelding naar een PAC (particuliere alarmcentrale) is ook mogelijk.

Afsluiten van de doormeldeenheid en de telefoonlijn
Voor de technische realisatie van de doormelding maken abonnees gebruik van een Quint-kiezer of een Siline-kiezer en een aparte telefoonlijn. Op het moment dat deze telefoonlijn niet voor andere doeleinden gebruikt wordt kan deze worden afgesloten. Heeft de abonnee een Quint-kiezer dan kunnen abonnees deze verwijderen en weggooien. Een Siline-kiezer kan retour naar Siemens. Indien de abonnee de doormeldeenheid niet zelf kan verwijderen dan is het mogelijk contact op te nemen met Siemens voor telefonische ondersteuning hierbij. Het is belangrijk dat de doormeldeenheid wordt afgekoppeld, dit om te voorkomen dat er onbekende meldingen worden gestuurd. Voor het retourneren van de Siline-kiezer is hier een retourdocument te downloaden.

Vragen?
Klik hier voor vragen en vul het formulier in.