Veranderingen voor…de OMS-aanbieder?

Op de website is te lezen dat er met het streven naar een verordeningsmodel en meerdere aanbieders van OMS-diensten het nodige verandert in de OMS-structuur in de veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht. Wat verandert er in de nieuwe OMS-structuur voor de OMS-aanbieder(s)?

  1. In een regio mogen meerdere leveranciers OMS-diensten aanbieden. Tot nu toe werd er in een aanbesteding per regio één aanbieder gekozen. De OMS-leveranciers krijgen geen abonnees toegewezen, maar moeten abonnees werven.
  2. Er wordt naar gestreefd dat OMS-leveranciers op termijn geen contract meer met brandweer of veiligheidsregio afsluiten. Ze moeten aan bepaalde eisen voldoen en kunnen dan een vergunning verkrijgen. Zij betalen hiervoor een legesvergoeding aan de veiligheidsregio. Wel sluiten de OMS-leveranciers een contract af met abonnees die een verplichting hebben tot doormelding naar de meldkamer.