Veranderingen voor…de meldkamer

Op de website is te lezen dat er met een mogelijk verordeningsmodel en meerdere aanbieders van OMS-diensten het nodige verandert in de OMS-structuur in de veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht. Wat verandert er in de nieuwe OMS-structuur voor de meldkamer?

  1. Op termijn komt er één meldkamer voor Midden Nederland (Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Utrecht). Werkprocessen tussen OMS-aanbieders en de meldkamer moeten worden geharmoniseerd. Afhandelen van storingen, het aan- en afmelden van abonnees en werkprocessen moeten worden geharmoniseerd. Zeker omdat er nu meerdere OMS-leveranciers bij deze processen betrokken zijn. 
  2. De veiligheidsregio gaat een database aanleggen met gegevens van de abonnees. De database moet te ontsluiten zijn door de meldkamer in geval er contact moet worden gelegd met een object met een OMS-aansluiting.