Veranderingen voor…de klant

Op de website is te lezen dat er met een mogelijk verordeningsmodel en meerdere aanbieders van OMS-diensten in een gebied het nodige verandert in de OMS-structuur in de veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht. Wat verandert er in de nieuwe OMS-structuur voor de klant?

  1. Klanten hebben in de nieuwe structuur keuzevrijheid. Ze zijn niet gebonden aan één leverancier.
  2. Klanten kunnen onder voorwaarden overstappen van de ene naar de andere leverancier.
  3. Klanten krijgen meer eigen verantwoordelijkheid voor het realiseren van hun brandveiligheid. Zij moeten -na een overgangsperiode-  zelf kiezen en een contract afsluiten met een aanbieder.
  4. Doordat er meer aanbieders zijn ontstaat er mededinging. Dit kan wellicht interessante aanbiedingen en pakketvoordelen opleveren voor de klant.