Van één naar meerdere OMS-aanbieders

In een zogenaamde multi-concessie krijgen meerdere leveranciers van Openbaar Meldsysteem-diensten de mogelijkheid hun diensten aan te bieden aan de OMS-abonnees. Veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht zijn onlangs gestart met deze vorm van aanbesteden. Vijf vragen en antwoorden over deze aanbesteding. 

Wat is een multi-concessie?
Met een concessie geef je een leverancier toestemming om een bepaalde dienst te verlenen -voor eigen rekening en risico- en uit te voeren. Multi geeft aan dat meerdere partijen toestemming krijgen hun OMS-diensten aan te bieden. In dit specifieke geval geven de veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht OMS-leveranciers toestemming om hun diensten aan te bieden in de drie genoemde regio’s. De thuiszorg is een voorbeeld van een sector waar ook een multi-concessie van toepassing is.

Wat zijn de voordelen van deze wijze van aanbesteden?

  • Er ontstaat concurrentie tussen de aanbieders. Dat kan leiden tot scherpe prijzen en mogelijk tot interessante pakketvoordelen.
  • Abonnees kunnen overstappen van de ene naar de andere aanbieder.
  • De abonnee krijgt keuzevrijheid.

Zitten er nadelen aan deze werkwijze?
Er ligt meer verantwoordelijkheid bij de klant. Ze waren zelf al verantwoordelijk voor hun doormelding, maar nu moeten ze ook zelf een aanbieder kiezen en zaken regelen. Van oudsher lag het initiatief bij de (enige) aanbieder, die contact opnam met de abonnee.

Hoe ziet de aanbesteding van het Openbaar Meldsysteem eruit in Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht er uit?
De aanbesteding bestaat grofweg uit vier stappen:

  • Plaatsen van de aanbesteding op de landelijke aanbestedingskalender. Hier zit dan een overzicht bij van eisen en wensen waar leverancier aan moet voldoen op gebied van OMS. OMS-leveranciers kunnen hier op reageren en kenbaar maken dat ze aan de aanbesteding mee willen doen.
  • Eerste selectieronde: bekijken welke leveranciers aan de hand van een aantal algemene criteria geschikt zijn om OMS-diensten aan te bieden.
  • Tweede selectieronde: De aanbieders die de eerste selectieronde door komen mogen een offerte uitbrengen voor het product zelf. Zij krijgen de echte offerteaanvraag. In de offerteaanvraag is beschreven welk product wij precies willen, met daarbij een aantal aanvullende wensen.
  • Beoordeling van de inzendingen aan de hand van gunningscriteria.

Hoeveel aanbieders worden er in de aanbesteding geselecteerd?
Dat aantal ligt niet vast. Het enige dat bekend is, is dat er maximaal acht aanbieders worden gekozen. Dit op basis van de maximale technische capaciteit van de meldkamer. Maar het kunnen er ook minder worden.

Wanneer kunnen de klanten kiezen?
Hoogstwaarschijnlijk kunnen klanten in het najaar kiezen voor een OMS-aanbieder.

Moet de klant perse een keuze maken?
Als de klant een verplichte doormelding heeft wel. Maakt de klant geen keuze, dan heeft hij geen doormelding en voldoet hij dus formeel niet aan wet- en regelgeving. Gemeenten moeten hierop handhaven.