Selectieleidraad vastgesteld

Er is een belangrijke stap gezet in het project herstructurering OMS Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht. De selectieleidraad is door de stuurgroep vastgesteld en de aanbesteding en de selectieleidraad zijn inmiddels gepubliceerd. Het proces van de aanbesteding voor een multi-concessie komt hiermee in een nieuwe fase.

Lees verder

Veranderingen voor…de meldkamer

Op de website is te lezen dat er met een mogelijk verordeningsmodel en meerdere aanbieders van OMS-diensten het nodige verandert in de OMS-structuur in de veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht. Wat verandert er in de nieuwe OMS-structuur voor de meldkamer?

Lees verder

Veranderingen voor…de klant

Op de website is te lezen dat er met een mogelijk verordeningsmodel en meerdere aanbieders van OMS-diensten in een gebied het nodige verandert in de OMS-structuur in de veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht. Wat verandert er in de nieuwe OMS-structuur voor de klant?

Lees verder

Regio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht aan de slag met OMS

De veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht hebben de nieuwe aanbesteding voor diensten op gebied van Openbare Meldsystemen (OMS) aangegrepen om de OMS-structuur nog eens tegen het licht te houden. Het resultaat? Een compleet nieuw model waarin de drie veiligheidsregio’s er naar streven vergunningen te verlenen aan OMS-leveranciers en meerdere OMS-leveranciers hun diensten aan de abonnees mogen aanbieden.

Lees verder